KJ AUTOMOBIL Sp. z o.o.

81-001 Gdynia, ul. Pontonowa 18
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców Nr: 0000196672
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP :
958-00-00-434
REGON :
190956254
Zarząd : Prezes Zarządu Krystyna Dąbrowska
Wiceprezes Zarządu Stanisław Dąbrowski
Godziny otwarcia :
poniedziałek - piątek
od 9.00
do 18.00
sobota
nieczynne
 
niedziela
nieczynne
KJ Automobil Sp. z o.o. tel. 058 623 42 46, 663 43 58
tel. (0048) 58 623-42-46,
tel. (0048) 58 663-43-58,
fax: (0048) 58 663-31-04
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr konta: 67 1050 1764 1000 0023 3337 9051